DAREnet - Rețeaua de practicieni pentru consolidarea rezilienţei la inundații în regiunea Dunării

Parteneri:

 • Agenția Federală pentru Asistență Tehnică - Germania, Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea - Austria
 • Organizaţia de Cruce Roșie din Austria - Austria
 • Institutul de Securitate Internațională și Management Situaţiilor de Urgență - Slovacia
 • Asociația pentru Protecția Civilă Maghiară - Ungaria
 • Direcția de Salvare şi Protecție Națională și de Salvare - Croația
 • Departamentul pentru Managementul Situaţiior de Urgenţă, MOI - Serbia
 • Fundaţia Centrul Naţional APELL pentru Managementul Dezastrelor – România
 • Directoratul General de Apărare Impotriva Incendiilor şi Protecţie Civilă – Mol Bulgaria
 • ITTI Polonia
 • Universitatea din Belgrad - Serbia
 • Centrul Aerospatial German - Germania
 • Stad Geel - Belgia, ARTTIC – Franța

Coordonatorul de proiect:

Dr Christian J. Illing


Agenția Federală pentru Asistență Tehnică (THW)

Echipa de management:

Balazs Kern


Andreas Schweinberger
ARTTIC

DAREnet: Inovație de răspuns la inundații de către și pentru practicieni

Proiectul DAREnet va permite practicienilor gestionarea inundațiilor din regiunea Dunării:
- să identifice și să analizeze, prin și pentru ei, lacunele inovatoare relevante.
- să transpună lacunele într-o strategie comună de inovare pentru a îmbunătăți în viitor rezistența la inundații.

Strategii de inovare pentru a mări rezilienţa la inundațiile din regiune

DAREnet va furniza un plan anual care evidențiază oportunități de inovare pentru a face față principalelor provocări de mediu și sociale ale regiunii. Planul DAREnet va sta la baza inițiativelor concrete de inovare, bazate pe practică și “bottom-up”, construind un portofoliu unic de concepte comune pentru regiunea Dunării. Atât planurile, cât și inițiativele vor fi promovate în mod proactiv factorilor de decizie naționali și europeni pentru a sprijini viitoarele strategii de inovare în regiune.

O comunitate dunăreană

DAREnet va construi o comunitate dinamică, multidisciplinară de practicieni, care operează într-o rețea de organizații de protecție civilă. Rețeaua va fi sprijinită de o gamă largă de părți interesate, din politică, industrie și cercetare. Împreună vor construi un ecosistem interdisciplinar pentru a stimula sinergiile, inovarea și absorbția în regiunea Dunării.

Conectarea rețelelor naționale de practicieni

DAREnet va fi organizat ca un sistem de rețele naționale de practicieni, coordonată de DAREnet National Contacts (DNC), ce vor fi responsabile de mobilizarea și implicarea comunităților naționale în comunitatea DAREnet la nivel regional.

Proiectul: DAREnet ...

> este o acțiune de coordonare și suport pentru o perioadă de 5 ani.
> este compus din 14 parteneri din 11 țări.
> reunește o combinație unică de instituții și actori de renume în ceea ce privește atenuarea inundațiilor și protecția civilă.