Domenii de activitate:

a) Elaborarea de studii şi prestarea de activități de consultanță și proiectare în domeniul mediului și al situațiilor de urgență;

 

b) Cooperarea cu universităţi, institute de cercetare, birouri de informare, edituri, organizaţii profesionale, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale şi societăţi comerciale din țară și străinătate;

 

c) Coordonarea şi/sau implementarea cercetărilor şi a proiectelor de dezvoltare de interes regional/naţional/local;

 

d) Furnizarea de expertiză pentru cercetare, analize, monitorizare şi evaluări, precum şi alte activităţi similare în domeniul protecţiei mediului;

 

e) Organizarea de prelegeri, cursuri, workshop-uri, simpozioane şi conferinţe;

 

f) Organizarea/facilitarea unor proiecte interdisciplinare de cercetare-dezvoltare;

 

g) Promovarea de tehnici, tehnologii, produse şi echipamente performante la cotele impuse de standardele internaţionale, în domeniul mediului și al situațiilor de urgență;

 

h) Acordarea de burse specialiștilor în domeniul managementului dezastrelor naturale și situațiilor de urgență;

 

i) Accesarea, atragerea și utilizarea în scopul îndeplinirii obiectivelor sale de surse de finanțare și resurse sub formă de subvenții, contribuții, sponsorizări inclusiv prin desfășurarea unor activități economice in condițiile legii;

 

j) organizarea de vizite de studii profesionale în țară și străinătate;

 

k) editarea de publicații, manuale și ghiduri în domeniul protecției mediului, a managementului dezastrelor și al situațiilor de urgență

Echipa:

1.Consiliul Director

  • Roman Emil - Presedinte executiv

2.Organul de control

  • List Item #1

3. Organul consultativ

  • List Item #1

4. Biroul Administrativ

  • List Item #1

Membri voluntari:

  • List Item #1

Colaboratori:

  • List Item #1

© 2018 — Centrul Naţional APELL pentru Managementul Dezastrelor

Up ↑