EXERCISES ON CIVIL PROTECTION MODULES, TECHNICAL ASSISTANCE AND SUPPORT TEAMS AND EUROPEAN UNION CIVIL PROTECTION TEAMS 2015-12016

European cooperation in disaster prevention, preparedness and response.

Reguli de siguranta in caz de canicula, cutremur, inundatii, temperaturi scazute

Obiective - FUNDATIA CENTRUL NATIONAL APELL PENTRU MANAGEMENTUL DEZASTRELOR

Obiective - FUNDATIA CENTRUL NATIONAL APELL PENTRU MANAGEMENTUL DEZASTRELOR

Cautare
Отиване към съдържанието

Главно меню

Obiective

OBIECTIVE

a) educarea, formarea şi perfecţionarea specialiştilor în evaluarea şi managementul mediului și al situațiilor de urgență, creșterea competențelor profesionale prin calificarea, pregătirea profesională continuă și specializare universitară și postuniversitară;
b) înfiinţarea şi întreţinerea unor bănci de date cu informații privind amplasamentele care prezintă riscuri şi hazarduri deosebite
de pe teritoriul României;
c) promovarea de metode şi modele noi de evaluare şi management ale riscurilor de mediu şi dezastrelor;
d) promovarea cercetării fundamentale, tehnico-ştiinţifice, experimentale şi aplicative în domeniul protecţiei mediului;
e) conducerea de programe necesare realizării politicilor în domeniul riscului si securităţii mediului;
f) integrarea fundaţiei într-o reţea de ONG-uri cu activități similare din țară și străinătate;
g) inființarea unei platforme de lucru intre comunitățile locale, operatorii  economici și autoritățile competente ca instrument managerial și decizional în realizarea unor planuri integrate de răspuns la situații de urgență;
h) organizarea de forumuri pentru analiza mediului inconjurător și pregătirea populației pentru situații de urgență;
i) organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii, mese rotunde şi grupuri de lucru pentru diferite probleme de interes în analiza mediului, managementul dezastrelor și al situațiilor de urgență;
j) editarea de publicații, manuale și ghiduri în domeniul protecției mediului, a managementului dezastrelor și al situațiilor de urgență;
k) crearea unui cadru instituțional pentru comunicarea internă și dialog intre toate categoriile de membrii ai fundației;
1) analiza de mediu prin activități de consultanță, pregătire profesională, proiectare, lucrări de infrastructură, etc.;
m) perfecționarea cadrului legislativ, in cooperare cu instituțiile publice și alți factori interesați;
n) formarea profesională a adulților;
o) activități de evaluare și certificare a competențelor profesionale.

DOMENII DE ACTIVITATE


a) Elaborarea de studii şi prestarea de activități de consultanță și proiectare în domeniul mediului și al situațiilor de urgență;  
b) Cooperarea cu universităţi, institute de cercetare, birouri de informare, edituri, organizaţii profesionale, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale şi societăţi comerciale din țară și străinătate;
c) Coordonarea şi/sau implementarea cercetărilor şi a proiectelor de dezvoltare de interes regional/naţional/local;
d) Furnizarea de expertiză pentru cercetare, analize, monitorizare şi evaluări, precum şi alte activităţi similare în domeniul protecţiei mediului;
e) Organizarea de prelegeri, cursuri, workshop-uri, simpozioane şi conferinţe;
f) Organizarea/facilitarea unor proiecte interdisciplinare de cercetare-dezvoltare;
g) Promovarea de tehnici, tehnologii, produse şi echipamente performante la cotele impuse de standardele internaţionale, în domeniul mediului și al situațiilor de urgență;
h) Acordarea de burse specialiștilor în domeniul managementului dezastrelor naturale și situațiilor de urgență;
i) Accesarea, atragerea și utilizarea în scopul îndeplinirii obiectivelor sale de surse de finanțare și resurse sub formă de subvenții, contribuții, sponsorizări inclusiv prin desfășurarea unor activități economice in condițiile legii;
j) organizarea de vizite de studii profesionale în țară și străinătate;
k) editarea de publicații, manuale și ghiduri în domeniul protecției mediului, a managementului dezastrelor și al situațiilor de urgență.

PARTENERI

                            

   

Назад към съдържанието | Назад към главното меню