DAREnet - Rețea pentru creșterea rezilienței la inundaţii în regiunea Dunării

DAREnet - Inovații de răspuns la inundații de către și pentru practicieni

Proiectul DAREnet va facilita practicienilor gestionarea inundațiilor din regiunea Dunării.

- să identifice și să analizeze principalele puncte slabe inovatoare
- să transpună punctele slabe identificateî ntr-o strategie comună de inovare pentru a îmbunătăți în viitor rezilienţa la inundații.

Strategii de inovare pentru a mări rezilienţa la inundațiile în regiunea Dunării

DAREnet va propune o direcţie care evidențiază oportunități de inovare pentru a face față principalelor provocări de mediu și sociale ale regiunii. Direcţia propusă de DAREnet va sta la baza inițiativelor concrete de inovare, bazate pe practică și experienţa acumulată de la "bază la vârf", construind un portofoliu unic de concepte comune pentru regiunea Dunării. Atât direcţiile, cât și inițiativelevor fi promovate în mod proactiv factorilor de decizie naționali și europeni(vârf) pentru a sprijini viitoarele strategii de inovare în regiune.

O comunitate dunăreană

DAREnet va construi o comunitate dinamică, multidisciplinară de practicieni, care operează într-o rețea de organizații de protecție civilă. Rețeaua va fi sprijinită de o gamă largă de părți interesate, din politică, industrie și cercetare. Împreună vor construi un ecosistem interdisciplinar pentru a stimula sinergiile, inovarea și absorbția în regiunea Dunării.

Conectarea rețelelor naționale de practicieni

DAREnet va fi organizat ca un sistem de rețele naționale de practicieni, coordonate de DAREnet National Contacts (DNC). Fiecare reţea naţională de practicieni este responsabilă de mobilizarea și implicarea comunităților naționale în comunitatea DAREnet la nivel regional.

Proiectul: DAREnet ...

> este o acțiune de coordonare și suport pentru o perioadă de 5 ani.
> este compus din 14 parteneri din 11 țări.
> reunește o combinație unică de instituții și actori de renume în ceea ce privește diminuarea efectelor inundațiilor și protecției civilă.