Domenii de activitate:

 • Elaborarea de studii şi prestarea de activități de consultanță și proiectare în domeniul mediului și al situațiilor de urgență;
 • Cooperarea cu universităţi, institute de cercetare, birouri de informare, edituri, organizaţii profesionale, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale şi societăţi comerciale din țară și străinătate;
 • Coordonarea şi/sau implementarea cercetărilor şi a proiectelor de dezvoltare de interes regional/naţional/local;
 • Furnizarea de expertiză pentru cercetare, analize, monitorizare şi evaluări, precum şi alte activităţi similare în domeniul protecţiei mediului;
 • Organizarea de prelegeri, cursuri, workshop-uri, simpozioane şi conferinţe;
 • Organizarea/facilitarea unor proiecte interdisciplinare de cercetare-dezvoltare;
 • Promovarea de tehnici, tehnologii, produse şi echipamente performante la cotele impuse de standardele internaţionale, în domeniul mediului și al situațiilor de urgență;
 • Acordarea de burse specialiștilor în domeniul managementului dezastrelor naturale și situațiilor de urgență;
 • Accesarea, atragerea și utilizarea în scopul îndeplinirii obiectivelor sale de surse de finanțare și resurse sub formă de subvenții, contribuții, sponsorizări inclusiv prin desfășurarea unor activități economice in condițiile legii;
 • organizarea de vizite de studii profesionale în țară și străinătate;
 • editarea de publicații, manuale și ghiduri în domeniul protecției mediului, a managementului dezastrelor și al situațiilor de urgență;

Echipa:

Consiliul Director


Roman Emil - Presedinte executiv
Ozunu Alexandru - Presedinte CN APELL-RO
ro_RORomanian