EUROMODEX CICLUL 9 2017-2018 LOT 2:

Modulele de protecție civilă (“module”) sunt aranjamente predefinite ale resurselor și echipelor dintr-unul sau mai multe state participante stabilite în mod voluntar și bazate pe necesități. Modulele trebuie să fie autosuficiente, interoperabile și pot fi deplasate intr-un timp foarte scurt. Comisia Europeană susține financiar aceste exercitii pentru pregătirea, certificarea și / sau reclasificarea modulelor TAST și EUCPT, precum și alte capacități ale grupului voluntar. APELL in colaborare cu membrii consortiului are rolul de a concepe, planifica, conduce și autoevalua exercițiile specifice pentru modulele de protecție civilă, alte capacități de răspuns înregistrate în CECIS, echipele de asistență tehnică și asistență (TAST) și echipele de protecție civilă ale Uniunii Europene (EUCPT) desemnate de statele participante la mecanismul Uniunii de protecție civilă și detașabile în misiuni de protecție civilă în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii.

Obiectivul general este de a exercita și de a testa cunoștințele și experiența acumulată prin participarea la programul de formare a mecanismului și în alte părți, realizând la un nivel foarte ridicat exerciții in teren, concentrate pe participanți, dezvoltând o serie de scenarii inovatoare, dar realiste, cu implementări internaționale potrivite pentru exercitarea într-un mediu sigur, efectuarea certificării și / sau reclasificării modulelor de protecție civilă înregistrate / TAST, alte capacități ale grupului de voluntari, alte capacități înregistrate în CECIS și experții Mecanismului – EUCPT. Evaluările naționale privind riscurile, tendințele recente de dezastre, activitățile anterioare ale mecanismului, lecțiile învățate din activitățile anterioare ale mecanismului și din ciclurile anterioare de exerciții trebuie să fie luate în considerare atunci când se elaborează scenarii de exerciții, care trebuie să se afle și în contextul țării în care exercițiul va fi efectuat.

Pe baza acestor scenarii, obiectivul este acela de a elabora, planifica, desfășura și autoevalua exercițiile specifice pentru modulele de protecție civilă TAST și EUCPT în domeniul protecției civile, cu accent puternic pe obiectivele exercițiului, obiectivele modulului specific și TAST și obiectivele stabilite pentru EUCPT. Nevoile specifice de exercițiu sunt printre altele facilitarea exercitării, certificării și reclasificării modulelor, care pot funcționa eficient într-un mediu internațional (mecanisme de coordonare, orientări internaționale), atingerea unor niveluri ridicate de interoperabilitate (concentrarea pe personalul-cheie al modulelor) , autonomie (aranjamente logistice legate de implementarea internațională), stabilirea unor sisteme eficiente de comunicare, precum și promovarea schimburilor de informații referitoare la procedurile standard de operare (POS), echipamente și structuri de comandă și implementarea lecțiilor identificate / învățate din implementările operaționale anterioare și exerciții. Un obiectiv general important constă, de asemenea, în construirea și schimbul de cunoștințe privind modul de detasare a modulelor și a experților prin intermediul mecanismului. Transferul de cunoștințe nu este important numai pentru module și experți, ci și pentru autoritățile de protecție civilă din statele participante. Prin urmare, se acordă o atenție deosebită cooperării cu autoritățile de protecție civilă în toate fazele exercițiilor (proiectare, planificare, conducere și autoevaluare). Această cooperare este un criteriu indispensabil pentru pregătirea exercițiilor, având în vedere că majoritatea modulelor de protecție civilă TAST sunt gestionate de autoritățile publice. În plus, activele sunt înregistrate și dislocate ulterior pe baza deciziei statelor participante.