Multi-country Study (2024-2026)

Obiectul acestui proiect este de a realiza un studiu multinațional bazat pe o analiză cuprinzătoare a situației riscului de dezastre în regiunile vizate și a capacităților/capacităților acestora de a răspunde la dezastre. Studiul va viza beneficiarii din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) și din țările din cadrul politicii europene de vecinătate (Vecinătatea sudică și estică)
1) Beneficiarii IPA: Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Turcia și Kosovo.
2) Țările din vecinătatea estică: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.
3) Țările din vecinătatea sudică: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina și Tunisia. Din motive de eficiență, Mauritania, ca parte a Uniunii pentru Mediterana, este, de asemenea, inclusă în domeniul de aplicare al studiului.
Principalele obiective sunt: 1. Realizarea unei analize aprofundate, specifice fiecărei țări, a gestionării riscurilor, pe baza orientărilor/metodologiei elaborate, care să acopere toate fazele gestionării și reducerii riscurilor de dezastre (identificarea și cartografierea principalelor riscuri, cartografierea capacităților de răspuns și identificarea lacunelor în materie de capacități). Analiza ar trebui să se concentreze pe domeniul protecției civile cu o componentă de cooperare intersectorială, inclusiv o analiză detaliată a inițiativelor similare.
2. Sprijinirea consolidării capacităților de gestionare a riscurilor de dezastre ale țărilor beneficiare pe baza utilizării orientărilor/metodologiei elaborate pentru a asigura durabilitatea transferului de cunoștințe.
3. Promovarea dezvoltării structurilor regionale de cooperare în domeniul protecției civile existente și, eventual, noi structuri regionale de cooperare în domeniul protecției civile complementare sau similare modelului UCPM.

ro_RORomanian