Programme of Exchange of Civil Protection Experts (EoE)

Ce implică Programul de schimb de experți în domeniul protecției civile (EoE)?

Programul de schimb de experți (EoE) este o inițiativă care facilitează schimbul de cunoștințe, experiență și expertiză între statele membre ale Uniunii Europene în domeniul protecției civile și gestionării situațiilor de urgență. Acest program permite profesioniștilor din domeniul protecției civile să participe la misiuni sau proiecte în alte țări membre UE pentru a oferi asistență tehnică, consultanță și sprijin în diverse domenii legate de gestionarea situațiilor de urgență și dezastrelor.
Care este obiectivul programului?
Obiectivul general al Programului de schimb de experți în domeniul protecției civile este de a consolida sistemul de protecție civilă al Uniunii Europene și de a îmbunătăți eficacitatea cooperării transnaționale prin intermediul UCPM, prin îmbunătățirea cunoștințelor și a experienței experților în domeniul protecției civile, inclusiv a voluntarilor cu experiență, și a personalului din statele membre ale UE, din statele participante la UCPM și din țările terțe eligibile, prin intermediul schimbului de cunoștințe și al experiențelor în cadrul organizațiilor de protecție civilă gazdă.
Cine poate participa la acest program?
Experții și organizațiile de protecție civilă din țările participante la UCPM sau din alte țări eligibile pot participa la acest program. Experții din domeniul protecției civile pot solicita să participe la un schimb cu acordul coordonatorului lor național de formare, iar organizațiile de protecție civilă pot găzdui experți și pot împărtăși propriile lor expertize.
Unde au loc schimburile?
Schimburile au loc în Europa, în Balcanii de Vest, în țările vecine din sud și est și în țările din vecinătatea de Est și de Vest.
Care sunt beneficiile pentru experți?
Participarea la un schimb oferă experților în protecție civilă experiențe valoroase și o înțelegere mai profundă, consolidând astfel echipele și serviciile lor în acest domeniu.
  • Începând din anul 2018, CN APELL-RO, în conformitate cu contractul semnat cu CE, APELL a realizat Programul de schimb de experți (EoE) în domeniul protecției civile.
  • În cadrul programului EoE, luând în considerare numărul de incendii forestiere din ultimii ani și efortul depus pentru a limita pagubele, s-a realizat cu succes și a fost foarte apreciată decizia de prepoziționare a modulelor terestre de combatere a incendiilor forestiere (GFFF) în Grecia.ro_RORomanian