Proiectul DENATEH

În România, proiectul CEEX nr. 303/2006, “Reducerea vulnerabilităţii şi combaterea consecinţelor dezastrelor naturale şi tehnologice, în sprijinul comunităţilor locale” – DENATEH are ca primă componentă implementarea programului APELL în România, APELL-RO.