Donati 2% pentru Fundația CN APELL - RO

Ce este 2%?

Sistemul 2% permite contribuabililor persoane fizice sa directioneze 2% din impozitul lor pe venit catre o entitate nonprofit. Este un sistem prin care cetatenii au posibilitatea sa decida in mod direct ce se intampla cu impozitele lor (conform dispozitiilor art. 57, alin.4 din Legea 571/2003). Aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau o donatie, ci este o parte a bugetului de stat directionata de catre fiecare cetatean in parte spre sectorul neguvernamental.

Ce trebuie sa faceti?

1. Daca ati realizat în anul 2014 venituri din salarii sau pensii (pensii numai peste 1.500 RON), veti completa Formularul 230 – Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual, dupa cum urmeaza:
Puteti directiona aceasta suma catre o singura organizatie non-profit; Formularul trebuie completat cu datele prevazute, cu majuscule, citet si corect, cu semnatura si data completarii; Se depune pana la data de 15 mai 2015.
Originalul se depune la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului, prin scrisoare recomandata. Nu uitati sa va opriti o copie!

2. Daca aveti venituri din alte surse (cedarea folosintei bunurilor, activitati independente – profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala, activitati comerciale, etc.) veti completa Formularul 200 – Declaratie speciala privind veniturile realizate în anul 2014, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut, inclusiv capitolul III, Destinatia sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat.

Ce date veti completa?

Date de identificare ale contribuabilului: Nume, initiala tatalui, cod numeric personal – din actul de identitate; Adresa – adresa domiciliului fiscal al contribuabilului. Destinatia sumei reprezentând pâna la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei entitati nonprofit: Suma – se completeaza cu suma reprezentând 2% din impozitul pe venit virat la stat în anul 2014. În situatia în care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa aceasta rubrica, urmând ca organul fiscal sa calculeze si vireze suma admisa, conform legii. Denumire entitate non-profit – Fundația „Centrul Național APELL pentru Managementul Dezastrelor” CN APELL – RO Cod de identificare fiscala al entitatii non profit – 21422709 Cont bancar , cont nr. RO78 BTRL 0510 1205 A726 10XX, deschis la Banca Transilvania, sucursala Turda, Echipa CN APELL - RO va sta la dispozitie la Tel./Fax: 004 0264 315464, cnapell@apell.ro cu informatii, cu formulare si orice alte detalii pe care le considerati necesare pentru a va decide in favoarea organizatiei noastre.