Activități în derulareMODEX - Exerciții privind modulele de protecție civilă, alte capacități de răspuns, echipele de asistență tehnică și de sprijin și echipele de protecție civilă ale Uniunii Europene - Ciclul 12 LOT 2 - Exerciții pe teren pentru capacitățile legate de inundații, combaterea incendiilor forestiere, capacitățile legate de CBRN, EUCPT și TAST

Programme of Exchange of Civil Protection Experts (EoE) - Obiectivul general al Programului de schimb de experți în domeniul protecției civile este de a consolida sistemul de protecție civilă al Uniunii Europene și de a îmbunătăți eficacitatea cooperării transnaționale prin intermediul UCPM, prin îmbunătățirea cunoștințelor și a experienței experților în domeniul protecției civile, inclusiv a voluntarilor cu experiență, și a personalului din statele membre ale UE, din statele participante la UCPM și din țările terțe eligibile, prin intermediul schimbului de cunoștințe și al experiențelor în cadrul organizațiilor de protecție civilă gazdă.

Multi-country Study - Obiectul acestui proiect este de a realiza un studiu multinațional bazat pe o analiză cuprinzătoare a situației riscului de dezastre în regiunile vizate și a capacităților/capacităților acestora de a răspunde la dezastre. Studiul va viza beneficiarii din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) și din țările din cadrul politicii europene de vecinătate (Vecinătatea sudică și estică).

ro_RORomanian